Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Egzamin z języka obcego odbywa się na poziomie B2, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest organizowany centralnie dla wszystkich uprawnionych studentów studiów stacjonarnych I stopnia.

Egzamin z języków obcych odbywa się w pierwszym dniu sesji zasadniczej. Student, który nie otrzymał pozytywnej oceny z egzaminu w sesji zasadniczej ma możliwość przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej.
Egzamin komisyjny może się odbyć zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Rzeszowskiej.

Zakres wymagań egzaminacyjnych jest podany do wiadomości studentów na stronie SJO.

Egzamin trwa 80 minut, można otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 48 punktów (60%).

Struktura egzaminu z języka obcego

I.                    Część leksykalna:

·         uzupełnianie zdań podanymi słowami (opcje: a, b, c, d)

·         uzupełnianie zdań słowami podanymi w ramce

·         uzupełnianie zdań brakującym słowem (przyimki, czasowniki złożone, idiomy)

 

II.                  Cześć gramatyczna:

·         luki w zdaniach - wybieranie poprawnej opcji a, b, c, d

·         wstawianie podanego czasownika w odpowiedniej formie

·         układanie pytań do podkreślonej części zdania

 

III.                Rozumienie tekstu czytanego:

·         tekst 1 – zadanie typu True/False

·         tekst 2- zadanie typu multiple choice

 

IV.               Wypowiedź pisemna:

Wypowiedź pisemna na około 80 słów w formie listu email jako reakcja na podany materiał stymulujący- reakcja na ofertę, ogłoszenie lub otrzymany list.

 
 
 
 
Ocena z egzaminu:
bardzo dobry
bdb
5,0
A (w systemie ECTS)
75-80 pkt
plus dobry
+db
4,5
B (w systemie ECTS)
68-74 pkt
dobry
db
4,0
C (w systemie ECTS)
62-67 pkt
plus dostateczny
+dst
3,5
D (w systemie ECTS)
55-61 pkt
dostateczny
dst
3,0
E (w systemie ECTS)
48-54 pkt
niedostateczny
ndst
2,0
F (w systemie ECTS)
0-47 pkt
 

Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników egzaminu,
Egzamin jest przeprowadzany i oceniany wg standardowej procedury wspólnej dla wszystkich lektorów,
Egzamin powinien być zdany w ostatnim semestrze nauki języka w programie studiów na danym wydziale.

SJO organizuje dla chętnych studentów egzaminy
na poziomach: A1, A2, B1.
Terminy tych egzaminów są podawane do wiadomości studentów najpóźniej 4 tygodnie przed egzaminem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności