Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej jest centrum egzaminacyjnym DELF/DALF, egzaminów z języka francuskiego.

DELF (Diplôme d'études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi de langue française) są oficjalnymi, międzynarodowymi certyfikatami językowymi, potwierdzającymi znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest ojczystym.

Egzaminy: DELF/DALF są dostosowane do norm europejskich wyznaczonych przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych jak i zawodowych.

Egzamin DELF/DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie jeden od drugiego. Każdy zdany egzamin stanowi podstawę do uzyskania oddzielnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Czas trwania egzaminu

Nazwa dyplomu/poziomu

Poziom biegłości językowej

3 h 30

DALF C2

Sprawny użytkownik języka

4 h 00

DALF C1

2 h 30

DELF B2

Samodzielny użytkownik języka

1 h 45

DELF B1

1 h 40

DELF A2

Użytkownik znający język na poziomie podstawowym

1 h 20

DELF A1

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna.

Nazwa egzaminu

Z czego się składa egzamin – opis jednostek

Czas trwania

Maks. ilość pkt.

DELF A1

Rozumienie ze słuchu

• rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych z sytuacjami życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
Maksymalny czas nagrań: 3 min.

20 min.

/25

Rozumienie tekstu pisanego

• rozumienie czterech lub pięciu tekstów pisanych związanych z życiem codziennym.

30 min.

/25

Wypowiedź pisemna - egzamin składa się z dwóch części:

• wypełnienie ankiety lub formularza,

• zredagowanie w prostych zdaniach kartki pocztowej, wiadomości, opisu do zdjęcia, itp. Temat jest zawsze związany z życiem codziennym.

30 min.

/25

Wypowiedź ustna - egzamin składa się z trzech części:

• rozmowa sterowana,

• wymiana informacji,

• dialog symulowany.

7 min. przygotowanie
10 min.

/25

DELF A2

Rozumienie ze słuchu

• wypełnienie tabelki sprawdzającej rozumienie trzech lub czterech krótkich nagrań związanych
z sytuacjami z życia codziennego (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
Maksymalny czas nagrań: 5 min.

25 min.

/25

Rozumienie tekstu pisanego

• odpowiedź pisemna w formie testu dotycząca rozumienia trzech czy czterech krótkich tekstów związanych z sytuacjami z życia codziennego.

30 min.

/25

Wypowiedź pisemna

• zredagowanie dwóch krótkich tekstów (list nieoficjalny
i wiadomość):

- opisanie osobistego doświadczenia lub wydarzenia

- zredagowanie zaproszenia, podziękowania, przeprosin, informacji, prośby gratulacji…

45 min.

/25

Wypowiedź ustna - egzamin składa się z trzech części:

• rozmowa prowadzona przez egzaminatora,

• samodzielna wypowiedź na określony temat,

• dialog z egzaminatorem.

6 - 8 min. przygotowanie
10 min.

/25

DELF B1

Rozumienie ze słuchu·

odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia trzech nagranych tekstów (dwukrotne odsłuchanie nagrania).
Maksymalny czas nagrań: 6 min.

25 min.

/25

Rozumienie tekstu pisanego

• odpowiedź na pytania dotyczące zrozumienia dwóch tekstów pisanych.

• wyszukanie informacji zgodnie z poleceniem dokonanie analizy zawartości tekstu dotyczącego zagadnień ogólnych.

35 min.

/25

Wypowiedź pisemna

• wyrażenie opinii na temat ogólny (esej, list, artykuł prasowy).

45 min.

/25

Wypowiedź ustna - egzamin składa się z trzech części:

• rozmowa prowadzona przez egzaminatora,

• dialog na wylosowany temat,

• wyrażenie opinii na temat poruszony w tekście.

15 min. przygotowanie
10 min. (dot. III cz. egzaminu)

/25

DELF B2

Rozumienie ze słuchu. Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch nagrań:

- wywiad, biuletyn informacyjny… (jednorazowe odsłuchanie nagrania),

- referat, wykład, przemówienie, dokument, program radiowy lub telewizyjny (dwukrotne odsłuchanie nagrania). Maksymalny czas nagrań: 8 min. Rozumienie tekstów pisanych.

30 min.

/25

Rozumienie tekstów pisanych. Odpowiedź na pytania dotyczące dwóch tekstów pisanych:

- tekstu informacyjnego dotyczącego Francji lub krajów francuskojęzycznych.

60 min.

/25

Wypowiedź pisemna. Zredagowanie tekstu wymagającego przedstawienia własnej opinii
z użyciem strategii argumentacyjnych (udział w pisemnej debacie, list oficjalny, krytyka filmu lub książki itp.).

60 min.

/25

Wypowiedź ustna. Wyrażanie i obrona własnej opinii – po uprzednim przeczytaniu krótkiego dokumentu pisanego.

20 min. przygotowanie
30 min.

/25

Ceny egzaminów: DELF/DALF 

Egzamin

Tout public

Junior

A1

170 zł

170 zł

A2

230 zł

220 zł

B1

315 zł

280 zł

B2

405 zł

350 zł

 Terminy sesji egzaminacyjnych:  

 DELF JUNIOR

 Termin egzaminu

Zapisy

 A1

11.06.2016 r.

do  dn. 28.05.2016 r.

 A2

11.06.2016 r.

 B1

11.06.2016 r.

 B2

11.06.2016 r.

 DELF TOUS PUBLICS

 Termin egzaminu

 

 A1

20.06.2016 r.

do  dn. 28.05.2016 r.

 A2

20.06.2016 r.

 B1

21.06.2016 r.

 B2

22.06.2016 r.

 Zapisy i zgłoszenia:

 

Studium Języków Obcych
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
35-959 Rzeszów
ul. Akademicka 1
mgr Aneta Sondej

tel. (17) 865 1430; (17) 865 1304
e-mail: asondej@prz.edu.pl;
sjo@prz.edu.pl,
www.sjo.prz.edu.pl
 


 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności