Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

 Europejska mozaika kulturowa w dydaktyce języków obcych

 


Europa jest kolebką niezwykle bogatej i jednocześnie zróżnicowanej w swym bogactwie kultury. Liczne paciorki europejskiej mozaiki kulturowej tworzą powstałe w procesie historycznym państwa narodowe, które są zabarwione swoją specyfiką i regionalnym kolorytem. Niezwykle ważnym elementem kultury każdego z państw jest język, którym posługują się zamieszkujące je społeczności. W nim odzwierciedla się bogactwo materialnych dokonań człowieka. 

Zagadnienie relacji między językiem, a kulturą w odniesieniu europejskim znalazło odbicie w tematyce XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej pt „Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego” zorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską w terminie 24-26 września 2004 r w Szklarskiej Porębie. Podczas wielogodzinnych sesji przedstawiane i dyskutowane były następujące tematy:

  • „Relacje: cywilizacja – kultura - język”

  • „Treści interkulturowe w nauczaniu języków obcych”

  • „O stereotypach”

  • „Pojęcia w języku; komunikacja kulturowa”

  • „Rola kultury i krajoznawstwa w nauczaniu”

  • „Kultura poprzez język, język poprzez kulturę”.

Zależność między nauką języków obcych, a kulturą społeczeństw jest złożona. Traktowanie języka obcego wyłącznie jako zbioru dających się ze sobą logicznie powiązać znaków w oderwaniu od warunków społecznych, w których on funkcjonuje, jest daleko idącym uproszczeniem. Kompetencja językowa świadcząca o odpowiednim opanowaniu określonej mowy dotyczy również kontekstu kulturowego, w którym język ów będzie miał swe zastosowanie.

Integracja wiadomości z dziedziny kultury i krajoznawstwa w programach nauczania języków obcych jest uzasadniona, ze względu na stereotypy, jakimi się posługujemy w odniesieniu do innych krajów i ich mieszkańców. Komu z nas nie zdarzyło się pomyśleć o kochliwym i impulsywnym Włochu oraz porządnym i zorganizowanym Niemcu? Stereotypowe widzenie świata jest powiązane z naszym systemem postrzegania i przetwarzania informacji, a wiec z czymś, od czego trudno jest uciec. W obliczu zbyt wielkiej ilości informacji, które do nas trafiają, musimy je jakoś uporządkować i w ten sposób segregujemy je w odpowiednie grupy. Stereotypowe wyobrażenia są tym bardziej trudne do zmodyfikowania, gdy brakuje nam w jakiejś dziedzinie własnej wiedzy oraz doświadczenia pozwalającego na ich zweryfikowanie. Te brakujące wiadomości o innych krajach i kulturach mogą być przekazywane w ramach nauki języków, przygotowując na bezpośrednie kontakty członków różnych narodowości. 

Połączona z przybliżaniem kolorytu poszczególnych państw nauka języków obcych powinna, równolegle z pielęgnowaniem różnorodności przyczyniać się też do podkreślania europejskiej wspólnoty wartości i ją propagować. Z kultury europejskiej wywodzą się albowiem takie zjawiska jak pluralizm społeczny, społeczeństwo obywatelskie, wiara w rządy prawa, rozdział władzy duchowej od świeckiej oraz indywidualizm, będące fundamentami, na których wspiera się obecny system demokratyczny. Ten system wartości znalazł również swe ucieleśnieniem w związku suwerennych państw, jakim jest Unia Europejska. Członkiem zjednoczonej we wspólnych wartościach i w swej różnorodności Europy stała się także Polska. Polscy obywatele mogą czerpać korzyści z faktu przynależność do Unii Europejskiej jedynie rozumiejąc zasady i wartości, jakimi się ona kieruje oraz mentalność i specyfikę życia tworzących ją członków. Dzięki odpowiednio wzbogaconym o treści kulturowe lektoratom języków obcych można stworzyć młodemu pokoleniu Polaków lepsze możliwości czerpania pełnych korzyści z przynależności do europejskiej wspólnoty.


 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności