Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

 Olimpiady językowe dla studentów wyższych uczelni technicznych w Polsce.

 


Komunikacja językowa w świecie wielu kultur i wartości nabiera kluczowego znaczenia. W tym kontekście właściwe kształcenie w zakresie języków obcych i osiąganie przez absolwentów wyższych uczelni technicznych w Polsce coraz wyższych kwalifikacji językowych jest przedmiotem uwagi nauczycieli akademickich. Jednym ze sposobów zachęcających przyszłych inżynierów do poszerzania swoich kompetencji językowych i sprawdzania umiejętności na drodze kreatywnej rywalizacji jest organizowanie olimpiad językowych przez dwa ośrodki akademickie: Zespół Lektorów Języka Niemieckiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej oraz Zespół Lektorów Języka Angielskiego Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej.

Olimpiady są dwustopniowe. Pierwszy etap pisemny, wewnątrz – uczelniany bazuje na testach przesłanych przez ww ośrodki akademickie zaś drugi etap odbywa się u organizatorów olimpiad i składa się z części pisemnej oraz ustnej, do której mogą przystąpić studenci, którzy pozytywnie przeszli przez pierwszy etap rywalizacji. Uczestników olimpiad – studentów wyższych uczelni technicznych w Polsce czekają nagrody władz uczelnianych, nagrody publiczności, nagrody organizatorów oraz zaliczenie lektoratu z danego języka na ocenę bardzo dobrą. Kandydaci przystępujący do olimpiad powinni wykazywać się znajomością języka na poziomie B1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz znać elementy języka technicznego.

W tym roku akademickim odbyły się kolejne edycje: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, do których przystąpiło pięciu studentów naszej uczelni z języka angielskiego i dwunastu studentów z języka niemieckiego. Wg informacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w olimpiadzie wzięło udział 16 uczelni.
I etap wewnątrz - uczelniany odbył się w dniu 24. 11. 2006 r. z języka angielskiego oraz 
1. 12. 2006 r. z języka niemieckiego.
Do drugiego etapu zakwalifikował się student  MDLiK Pan Kamil Brzoza. Wśród 24 kandydatów otrzymał bardzo wysoką punktację i dzięki temu stał się laureatem finału II Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Z ramienia naszej uczelni otrzymał nagrodę Rektora za działalność studencką w dniu 12 czerwca 2007r., podczas uroczystości, które odbywają się corocznie z udziałem wyróżnionych studentów i władz uczelni w Kubie Studenckim „Plus” PRz.


 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności