Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową prowadzącą działalność dydaktyczną dla wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wykonuje również tłumaczenia dyplomów oraz korekty obcojęzycznych  artykułów i referatów na zlecenie władz uczelni.

1.09.1964 r. utworzono Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.01.1965 r. (Nr DT-1-3-2/64) w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. MSzW z dnia 25 stycznia 1965 r., poz. 1), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Od początku swojej działalności Studium Języków Obcych (zmiana nazwy 
w 2003 r.) było jednostką międzywydziałową, prowadzącą działalność dydaktyczną dla wszystkich wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, mającą zapewnić jakość kształcenia poprzez: właściwe programy nauczania, materiały dydaktyczne, pomoce audiowizualne oraz odpowiednią liczbę godzin dydaktycznych, częstotliwość zajęć, liczebność grup studenckich i ustawiczne dokształcanie kadry akademickiej. Bez względu na sytuację polityczną
i ekonomiczną powinna być zapewniona obowiązkowa nauka dwóch języków obcych.

Od 2003 r. dydaktyka w SJO oparta jest o cele i zadania polityki językowej Rady Europy i dokumenty takie jak: Deklaracja Bolońska, 1999 r., Nowe zadania dla Europy w dziedzinie edukacji, Lizbona, 2000 r., programy edukacyjne Erasmus, Leonardo da Vinci, mające zapewnić naszym studentom możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w związku z nowym geopolitycznym kształtem wielojęzycznej i wielokulturowej Europy, fachowego podejścia do przemian, otwarcia na świat, zainteresowania innymi oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności.

Cele te realizowane są przez SJO poprzez spójne programy nauczania dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, przygotowujące do egzaminów wg zaleceń Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nauczyciele akademiccy pracują w wyodrębnionych sekcjach tematycznych w ramach zespołów języka angielskiego,  francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Sekcje tematyczne zajmują się organizacją toku nauczania, doborem treści programowych, a także egzaminami wynikającymi
z toku studiów, egzaminami I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego i Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych
w Polsce, egzaminami doktoranckimi lub  specjalistycznymi, umożliwiającymi naukę i pracę za granicą.

SJO współpracuje z wieloma uczelniami, m.in. z Politechniką Poznańską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską, Instytutem Goethego, The British Council, Instytutem Francuskim, Instytutem Puszkina i Uniwersytetem Białostockim, w celu wymiany myśli, doświadczeń, wzbogacania wiedzy
i warsztatu pracy oraz podniesienia efektywności nauczania języków obcych. Jest również partnerem ETS (Educational Testing Service), lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych oraz narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

W ramach współpracy z ETS przeprowadza egzaminy międzynarodowe: TOEIC, WiDaF i TFI. SJO jest także centrum egzaminacyjnym  egzaminów 
z  języka francuskiego DELF i DALF we współpracy z Ambasadą Francji
w Polsce.


 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności